ILIKEBIKE.IT

5xmille  
I Like Bike
Salva Ciclisti

Bari ti aiuta con l’acquisto della bicicletta

L’iniziativa e dell’Assessorato alla Mobilità e Traffico del Comune di Bari e fa parte di quelle iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile. Si tratta di una campagna volta a incentivare l’acquisto di biciclette mediante incentivi in denaro. Funziona così.
I cittadini dovranno recarsi presso un rivenditore convenzionato con sede nella città, il quale applicherà sulla fattura d’acquisto una riduzione sul prezzo di listino pari all’incentivo comunale.
A ciò dovrà  sommare uno sconto ulteriore. L’importo dell’incentivo verrà rimborsato al rivenditore dal Comune di Bari. Ecco le quote dell’incentivo comunale e del relativo sconto minimo da parte del rivenditore, per l’acquisto di biciclette tradizionali (il costo minimo di una bicicletta per accedere all’incentivo è di 100 €):

  • fascia A – bicicletta con costo inferiore o uguale a 200 euro- incentivo comunale 35 euro – sconto minimo rivenditore 15 euro
  • fascia B – bicicletta con costo superiore a 200 euro – incentivo comunale 75 euro – sconto minimo rivenditore 25 euro

L’importo a disposizione per gli incentivi ammonta complessivamente a 200.000 euro. 

0 Comments

  1. So che non è carino criticare chi fa le cose, specie se le intenzioni sono buone, però non riesco a resistere nell’evidenziare un paradosso aritmetico. Mi pare che chi ha concepito questa politica di sconti non abbia riflettuto a sufficienza sugli effetti della regola adottata sui prezzi finali: applicando uno sconto complessivo di 50 euro su bici fino a 200 euro e uno sconto di 100 euro su bici di prezzo superiore si crea la stranezza che per esempio una bicicletta di prezzo pari a 180 euro con lo sconto ne costa 130 mentre una di prezzo pari a 220 con lo sconto ne costa… 120! Ovviamente i primi ad accorgersi di questo sono i negozianti e i clienti: scommetto che le bici di prezzo compreso tra 200 e 250 euro sono scomparse dal mercato… qualche commento da Bari?

    Vittorio

  2. potraviny). Za potraviny a voip spotrebný tovar obchod vyberal peniaze (predával) a výnos išiel tiež na obnovu hospodárstva. Najmä potraviny boli hitom. Sušeného mlieka bolo toľko, že dva roky museli všetci žiaci v školách cez veľkú prestávku vypiť po ¼ l mlieka. Maslo sa predávalo v kilogramových high speed internet service plechovkách. Malo príchuť búrskych orieškov a bolo hodne slané. Najviac leteli denné dávky (ration) pre vojakov. Lepenkové povoskované kartóny obsahovali rôzne kombinácie jedál, napr. plechovky paštiky , lunch meat, ovocného kompótu, tvarohového koláča, otvárač na konzervy, lyžička, papierový obrúsok, kocky kvalitnej, mletej, lisovanej čiernej kávy, plechovka džúsu. Tieto potraviny sa predávali colocation hosting mimo potravinových lístkov. Okrem toho bolo dostať všetko na čiernom trhu, ale za veľmi vysoké ceny a bez lístkov. Americká armáda nesmela oslobodiť podľa jaltských dohôd záujmové oblasti a teda ani ČSR. Z týchto príčin nesmeli doviezť pre SNP ťažké zbrane, hoci bombardéry doleteli z Talianska na Tri duby niekoľko krát cez SNP a londýnska čsl. vláda pripravila v talianskych vojenských skladoch USA potrebné. unix hosting Obdobne nemohla pomôcť ani varšavskému povstaniu, pretože ho organizoval prozápadný odboj. ČA sa zastavila n

Leave a Response